Kontakt

Home
 

Amalgamations Group Ltd.

Predstavništvo u Beogradu
Ivankovačka 24
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel: +381 11 2754-037, +381 11 2754-184
Fax: +381 11 2752-771
e-mail: vpa@tafe-serbia.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Agro Trak d.o.o.
Slobodna zona Jankomir 25
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel: +385 01 34-66-665
Fax: +385 01 34-75-359
e-mail: ka@tafe-europe.com