Profil kompanije

Istorija TAFE-a blisko je povezana sa razvojem poljoprivrede u Indiji. Osnovan 1960. godine, TAFE je bio pionir poljoprivredne mehanizacije u Indiji. Tokom prethodnih decenija intenzivnog razvoja izrastao je u proizvodnog giganta. Svojim dostignućima najbolje ilustruje ogromne korake koje je Indija učinila u pogledu brze modernizacije poljoprivredne proizvodnje.

Osnivanje TAFE-a blisko je vezano za kooperaciju sa firmom Massey-Ferguson, po čijoj licenci je TAFE otpočeo proizvodnju traktora i pripadajuće opreme. Danas TAFE poseduje sopstveni razvoj i proizvodi traktore snage od 25 do 75 KS, kao i prateću gamu proizvoda, kao što su različita priključna oruđa i prikolice. TAFE spada u najveće proizvođače traktora u Indiji, sa oko 500 dilera i razgranatom servisnom i distributivnom mrežom. Takode, TAFE je veliki izvoznik koji izvozi u preko 25 zemalja.

TAFE poseduje tri moderne fabrike traktora u gradovima Chennai (Madras), Bangalore i Madurai, sa ukupno 1700 zaposlenih. Fabrika u gradu Madurai je najmodernija i najveća takve vrste u regionu. Pored pogona za proizvodnju traktora, TAFE poseduje i posebne pogone za proizvodnju tehničke plastike, zupčaničkih prenosnika, hidrauličkih komponenti i instrumenata. Pored ovih pogona, u okviru TAFE-a posluju posebne kompanije za proizvodnju poljoprivrednih oruđa i alata, kao i za proizvodnju različitih ulja i maziva - TAFE Access Limited (TAL).

TAFE-ov najvažniji cilj je da se istakne kao prvi izbor poljoprivrednika i da obezbedi stalno rastuće prisustvo na međunarodnom tržištu, putem uspostavljanja vodećih standarda za performanse proizvoda i putem stalne brige o kupcima poljoprivredne mehanzacije. TAFE-ove fabrike su akreditovane od strane RWTUV, Nemačka, prema standardu ISO 9001-2000, a o ostvarenom kvalitetu proizvoda svedoče brojna domaća i inostrana priznanja.

TAFE je sa svojim proizvodima odavno prisutan u USA, kao i u mnogim zemljama Evrope, Azije i Afrike. Saradnja sa bivšom Jugoslavijom datira još od daleke 1960. godine. Ona se uspešno nastavlja i danas, tako da TAFE izvozi traktore i rezervne delove u sve novonastale države na području bivše Jugoslavije.