Podrivač
Raoni plug
Diskosni plug
Čizel plug
Kruti kultivator
Tanjirača
 Rotacioni tiler
Odrivna daska
Prednja traktorska podrivna daska
Traktorske prikolice
Traktorske prskalice
Motorsko ulje
Instrumenti
Instrumenti
Instrumenti