TAFE Access Ltd
Home


Kontakt

Kompanija TAFE Access Ltd. osnovana je 1992.godine , pod okriljem kompanije TAFE. U početku su sve aktivnosti ove kompanije bile usmerene na proizvodnju priključnih oruđa i ostale opreme za poljoprivredne traktore iz proizvodnog programa matične fabrike TAFE. Proizvodi iz ovog programa distribuirani su preko prodajne mreže kompanije TAFE. Dve godine kasnije TAFE Access počinje proizvodnju originalnih maziva za TAFE traktore. Zahvaljujići vrlo intenzivnom razvoju, u okviru kompanije formiran je i sektor za proizvodnju hidrauličkih pumpi za traktore, kao i sektor za proizvodnju instrumenata za instrument table traktora, kamiona i motocikala. Iz ovih sektora će kasnije nastati posebne kompanije.

Proizvodni program kompanije TAFE Access Ltd. obuhvata: različite vrste plugova (raoni, diskosni, čizel, itd.), podrivače, kultivatore, tanjirače, razrivače, brzopodesive kavezne točkove za obradu pirinčanih polja, rotacione rovokopače, podrivne daske, traktorske utovarivače, prikolice (sa i bez mogućnosti kipovanja), traktorske pumpe za prskanje, berače čaja, ručne motorne prskalice i zaprašivače.

Pored proizvodnje, u aktivnosti kompanije TAFE Access Ltd. spada i prodaja motornih vozila indijskih i svetskih proizvođača.

TAFE Accesss
Instruments Division

TAFE Accesss - Instruments Division je nastala pod okriljem kompanije TAFE Access Ltd, a proistekla je iz sektora za proizvodnju instrumenata. Kompanija poseduje modernu fabriku u Madrasu (Chennai) koja je opremljena savremenim, visokoautomatizovanim mašinama. Ovo, uz kvalifikovnu radnu snagu i efikasnu organizaciju proizvodnje, rezultira proizvodima vrhunskog kvaliteta. Proizvodni program kompanije TAFE Accesss - Instruments Division čine pojedinačni merni instrumenti (brzinomeri, tahometri, ampermetri, merači nivoa goriva u rezervoaru ), različiti davači (pritiska, temperature itd.), transmiteri, prekidači, kombinovani merni instrumenti, klasteri pokaznih i mernih instrumenata namenjeni za ugradnju na instrument table traktora, kamiona i motocikala.

Kompanija poseduje sopstveno istraživačko-razvojno odeljenje, koje je potpuno opremljeno za konstruisanje i razvoj različitih tipova merača, električnih i elektronskih instrumenata, automobilskih prekidača, davača (senzora) i transmitera. Za potrebe razvoja novih proizvoda formirano je i odeljenje za dugotrajna ispitivanja trajnosti pri testiranju i usvajanju prototipova, sa opremom za ispitivanje koja omogućava simulaciju realnih radnih uslova (niska i visoka radna temperatura, suvo zagrevanje, vlaga, UV zračenje, zaptivenost u odnosu na prašinu, fluktuacija napona, vibracije, izloženost slanoj vodi).