Naša ponuda u Evropi i na Balkanu

Home


Kontakt

 

Amalgamations Group je otpočela sa intenzivnim izvoznim aktivnostima pre nešto više od dve decenije. U početku je izvoz bio ograničen samo na direktne potrebe kompanija sa kojima je grupa imala poslovnu saradnju, a danas su izvozne aktivnosti dostigle toliki nivo da su proizvodi kompanija ove grupacije široko prisutni i traženi na svetskom tržištu. Poseban značaj u eksportim aktivnostima grupacije ima područje bivše Jugoslavije. Razlozi za to leže u tradicionalno dobrim političkim odnosima sa bivšom Jugoslavijom i novonastalim zemljama, kao i u sličnostima u nekim aspektima industrijskog razvoja. Perjanice Amalgamations Group, kao što su TAFE i Simpsons, ostvarivale su sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka intenzivnu tehničku i poslovnu saradnju sa firamama sa područja bivše Jugoslavije. Saradnja se odvijala u oba smera, budući da su proizvodni programi ove dve firme bazirani na licencama Massey Fergusona i Perkinsa, slično kao i proizvodni programi Industrije mašina i traktora (IMT) i Industrije motora Rakovica (IMR) iz Beograda. Rezultat ove tehničko-poslovne saradnje jeste da je 80% delova TAFE-ovih traktora i odgovarajućih IMT-ovih traktora međusobno zamenljivo. Slično je i sa dizel motorima koje proizvode Simpsons i IMR. I pored poznatih događaja u poslednjoj deceniji prošlog veka, Amalgamations Group nije prekidala poslovnu saradnju sa zemljama u regionu. Naprotiv, zahvaljujući njenom prisustvu, mnogi dobavljači iz regiona su uspevali da prebrode teškoće u snabdevanju rezervnim delovima za traktore i motore.

Amalgamations Gruop ima predstavništvo u Beogradu koje je permanentno aktivno još od 1963. godine i konsignaciju u Slobodnoj bescarinskoj zoni Jankomir u Zagrebu. Preko konsignacione prodaje u Zagrebu, firme iz svih zemalja regiona mogu vršiti direktnu nabavku rezervnih delova, a preko predstavništva u Beogradu moguće je ugovarati direktan uvoz, kako rezervnih delova, tako i repromaterijala. Posebno treba naglasiti da ponuda u zemljama bivše Jugoslavije, pored asortimana iz proizvodnog programa Amalgamations Group, obuhvata i ponudu indijskih kompanija koje nisu članice grupacije, čime je pokriven skoro ceo asoriman rezervnih delova za pojedine IMT-ove traktore i IMR-ove motore. Šta više, preko predstavništva u Beogradu moguće je vršiti uvoz i različite robe široke potrošnje iz Indije.

Naša ponuda

Naša ponuda traktora obuhvata traktore:

Naša ponuda rezervnih delova obuhvata:

  • Kompletan program rezervnih delova za traktore TAFE 35 DI, 42 DI, 45 DI, 45 DI 4WD i 5900 DI

  • Program rezervnih delova za traktore IMT 533, 539, 542

  • Porgram rezervnih delova za motore IMR DM33, M33, DM34, M34, S44 i S46

  • Program ležajeva i brizgaljki za motore Lombardini

Program rezervnih delova (Microsoft Excel)
Program rezervnih delova za traktore TAFE (Microsoft Excel)