INDIA PISTONS LIMITED
Home


Kontakt

 

India Pistons Ltd. - IPL je najstarija i jedna od najvećih fabrika automobilskih delova u Indiji. Počela je sa radom daleke 1949. godine, čime je Amalgamations Group zakoračila u područje automobilske industrije. Osnivanje i inicijalni razvoj kompanije odvijao se u okviru finansijsko-tehničke saradnje sa firmom Hepworth&Grandage (UK) koja je danas deo Federal Mogul korporacije (USA). IPL se prvo afirmisala kao proizvođač rezervnih delova, ali je tokom prvih decenija razvoja značajno tehnološki i kadrovski ojačala, tako da je spremno dočekala start indijske automobilske industrije. Danas IPL proizvodi elemente klipno-cilindarske grupe za prvu ugradnju u motore motocikala i motore putničkih i teretnih vozila, kako indijskih, tako i inostranih proizvođača. Takode, IPL proizvodi delove za traktorske, lokomotivske, brodske i generatorske motore, kao i delove za klipne kompresore.

IPL danas poseduje tri velike fabrike. Najstarija se nalazi u Sembiam-u, predgrađu grada Chennai (Madras). U okviru ove fabrike nalaze se livnice sivog liva i aluminijuma, savremena metalurška laboratorija, pogoni za mašinsku obradu i termičko-hemijsku površinsku obradu, kao i pogon za proizvodnju klipnih prstenova. Godišnji kapacitet ove fabrike je 20 miliona klipova, 15 miliona klipnih prstenova i oko milion cilindarskih košujica. Ova fabrika proizvodi za tržište i oko 20 miliona Alfin umetaka godišnje. U ovoj fabrici se proizvode i klipovi dimenzija od 150 mm do 300 mm za ugradnju u velike četvorotaktne dizel motore.

Prateći sve veću potražnju za ovom vrstom proizvoda, IPL je tokom osamdesetih godina izgradila u gradiću Nagar novu fabriku za proizvodnju klipova. Godišnji kapacitet ove fabrike je 1.8 miliona klipova.

Najnovija i najmodernija IPL-ova fabrika nalazi se u gradicu Sengudrum i ima kapacitet od 24 miliona klipnih prstenova godišnje.

Od 1967. godine IPL osniva sopstveno razvojno-istraživačko odeljenje, koje je priznato od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Indije. Ovo odeljenje je dalo veliki doprinos u primeni savremenih tehnologija proizvodnje, osvajanju široke lepeze proizvoda, kao i u dostizanju vrhunskog kvaliteta proizvoda. IPL poseduje certifikovan sistem kvaliteta prema ISO 9001, kao i certifikovan sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001.

Proizvodni program:

Klipovi

  1. Klipovi prečnika 150 mm - 300 mm za četvorotaktne dizel motore
  2. Klipovi za motore teretnih vozila, traktora i autobusa prečnika 80 mm - 150 mm
  3. Klipovi za motore putničkih vozila
  4. Klipovi za male dvotaktne i četvorotaktne motore

Klipni prstenovi

  • Za benzinske i dizel motore putničkih i teretnih vozila, kao i za traktorske motore. Opseg prečnika 40 mm - 160 mm

Cilindarske košuljice

  • Suve i mokre cilindarske košuljice izrađene livenjem pod pritiskom, sa različitim stepenom obrade. Opseg prečnika 60 mm - 300 mm

Osovinice klipova

  • Opseg prečnika od 9 mm do 45 mm

Alfin umeci za klipove