IP Rings

Home


Kontakt

 

Kompanija IP Rings osnovana je 1991. godine u okviru saradnje sa japanskom firmom Nippon Piston Rings Company Ltd., koja jedan od svetskih lidera u tehnologiji proizvodnje klipnih pstenova.

Kompanija poseduje moderno opremljenu fabriku u gradiću Nagar blizu Madrasa (Chennai). Fabrika je opremljena najsavremenijom opremom za metaliziranje za proizvodnju višeslojnih prevlaka na klipnim prstenovima, opremom za hromiranje, kao i pećima za gasno nitriranje klipnih prstenova. U okviru fabrike nalazi se i specijalna laboratorija za metalografska ispitivanja, koja je opremljena sofisticiranom opremom. U ovoj laboratoriji vrše se specijalna mehanička ispitivanja klipnih prstenova, kao što su ispitivanje čvrstoće na različitim temperaturama, otpornosti na habanje, dinamička ispitivanja i sl.

Najvažniji deo proizvodnog programa čine kompresioni klipni prstenovi sa osnovom od specijalnog martenzitnog nerđajuceg čelika, kao i klipni prstenovi sa osnovom od nodularnog liva ili legiranog sivog liva. Zahvaljujući višeslojnim prevlakama na klipnim prstenovima, ovi klipni prstenovi odlikuju se visokom termičkom otpornošću, površinskom tvrdoćom, kao i otpornošću na habanje. Pored kompresionih klipih prstenova, fabrika proizvodi i višedelne uljne klipne prstenove modernim Niflex-S i Niflex-H postupkom, koji omogućava optimalno naleganje klipnog prstena na zid cilindra.

Kompanija IP Rings Ltd. poseduje sistem kvaliteta prema ISO ISO-TS 16949 : 2002 i sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001, certifikovane od strane RUTV Nemačka.

IP Pins and Liners
 
 

Kompanija IP Pins and Liners je osnovana kao specijalizovana jedinica za proizvodnju osovinica klipnih prstenova i cilindarskih košuljica.

IP - Repco Limited
 
 

Kompanija IP - Repco Limited osnovana je 1962. godine kao rezultat saradnje između kompanije India Pistons i firme Repco iz Australije. Onsovni proizvod ove kopanije su zupčasti venci za zamajce motora, koji se ugrađuju u različita motorna vozila. Kompanija poseduje dve fabrike blizu Madrasa (Chennai) sa ukupnim proizvodnim kapacitetom od 660000 zupčastih venaca godišnje.

Opseg prečnika zupčastih venaca iz proizvodnog programa India Pistons - Repco Limited je od 190 mm do 400 mm.

IP - Repco Limited poseduje sistem kvaliteta prema ISO 9002.

IP Power Cylinder Systems
 
 

Kompanija IP Power Cylinder Systems osnovana je 1994. godine kao rezultat saradnje između kompanije India Pistons i firme Federal Mogul iz SAD. Proizvodni program kompanije čine različite cilindarske košuljice (suve i mokre) prema zahtevima klijenata iz inostranstva (Velika Britanija, Francuska, Južna Afrika i istočna Azija). Kompanija poseduje fabriku u gradiću Nagar pored Madrasa (Chennai). Najveći deo proizvodnje namenjen je poznatim svetskim proizvođačima, kao što su Leyland, Merzedes Benz, Ford, Daf, Perkins, Toyota, Mitsubishi itd.