BIMETAL BEARINGS LIMITED
Home


Kontakt

 

Kompanija Bimetal Bearings Ltd. - BBL osnovana je 1961. godne u kooperaciji sa kompanijama Clevite Corporation iz USA i Repco Ltd. iz Australije. Od samog osnivanja kompanija je u Indiji bila lider u proizvodnji ležajeva za motore.

Tokom četiri decenije kompanija je napravila ogromne razvojne korake. Prvi koraci ostvareni su uz inicijalnu tehničku podršku od strane kompanije Clevit u vidu licence za proizvodnju. Kasnije BBL ostvaruje značajnu tehničku saradnju sa mnogim poznatim proizvođačima, kao što su MIBA iz Austrije, ACL iz Australije i posebno važnu saradnju sa Daido Metal Co Ltd. iz Japana. Danas kompanija BBL poseduje sopstveno istraživačko-razvojno odeljenje koje je priznato od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Indije. Ovo odeljenje je opremljeno CAD centrom, laboratorijama za ispitivanje ležajeva, metrološkom laboratorijom, hemijsko-metalurškom laboratorijom, kao i posebnim probnim stolovima za ispitivanje trajnosti ležajeva. Aktivan odnos prema razvojnim aktivnostima doprineo je da BBL postane jedan od najvećih proizvođača ove vrste u Indiji.

Kompanija BBL ima nekoliko fabrika u južnoj Indiji. Fabrika u gradu Chennai (Madras) proizvodi materijal za ležajeve u vidu sinter-traka i sinter-praha različitih legura. Ova fabrika ima kapacitet od 1200 tona sinter-praha legura bakra (R-770, R-780, R-730, R-250, R-100 & R-80) namenjenih za procese sinterovanja materijala za ležajeve, kao i sinter-praha bakra R-70, namenjenog za proizvodnju frikcionih materijala. Trenutno ovde rade tri linije za sinterovanje kapaciteta 1.35 miliona metara bimetalne trake legure bakra i olova, širine od 75 mm do 250 mm i debljine od 0.75 mm to 5.50 mm. Odeljenje za izradu traka od legure aluminijum-kalaj ima kapacitet 270.000 metara bimetalne trake godišnje. Takođe, ova fabrika se specijalizovala za izradu ležišnih čaura. Fabrike ležajeva nalaze se u gradovima Hosur, Coimbatore i Thoraipakkam.

Fabrika u Coimbatoreu proizvodi tankozidne radijalne ležajeve opsega prečnika od 3 mm do 100 mm. Ova fabrika je specijalizovana za proizvodnju ležajeva sa prevlakom od legura aluminijum-kalaj, kao i ležajeva bez prevlaka.

Fabrika u Hosuru proizvodi tankozidne radijalne ležajeve opsega prečnika 30 mm do 120 mm, kao i velike radijalne ležajeve opsega prečnika 50 mm -180 mm. Ova fabrika je specijalizovana za proizvodnju ležajeva sa prevlakama od legura bakar-olovo. Pored radijalnih ležajeva, ovde se proizvode i aksijalni ležajevi opsega prečnika 50 mm -120 mm.

Fabrika u Thoraipakkamu proizvodi ležišne čaure opsega prečnika 10 mm - 75 mm, maksimalne debljine zida 3.5 mm.

Kompanija poseduje sistem kvaliteta prema ISO 9000, certifikovan od strane LRQA.

Kompanija Bimetal Bearings, pored toga što predstavlja najznačajnijeg snabdevača indijskog tržišta, kako originalnim tako i rezervnim delovima, ostvaruje veliki izvoz u mnoge zemlje sveta, izmedu ostalih i u USA, Argentinu, UK, Nemačku, Austriju, Italiju, Iran, Koreju, Australiju i u susedne zemlje.